Lagar och regler

L80 - En lathund

2008-11-30 16:30 #0 av: zickan

Denna artikel är en lathund till fågeldelen i L80, den delen i djurskyddslagen som bestämmer hur vi får hålla våra sällskapsdjur.

 

Djurskyddslagen, kan som många andra lagar kännas som ett virrvarr och detta avskräcker många från att själva läsa denna. Egentligen så är djurskyddslagarna enkla att förstå, och de är relativt nyskrivna vilket gör att språket i dem är enklare än språket i vissa andra lagtexter.

Här har jag försökt sammanställa en liten lathund ur burfågel-kapitlet ur L80. Jag har valt bort vissa saker som gäller marklevande fåglar, då papegojor inte räknas dit. Den finns det en hel del mer som gäller generellt sett för att hålla djur, men detta tas inte här. Avel och det som innefattar detta tas inte heller upp här, men finns omnämnt i lagtexten. Detta är ett litet axplock kan man säga.

Kom ihåg att det är varje enskild persons ansvar att uppdatera sig om vad som gäller, och att denna artikel inte kan ses som den enda raka vägen till fullständigt vetande om lagen.

Du kan enkelt själv kontrollera vad lagen säger genom att besöka Jordbruksverkets hemsida på www.sjv.se. L80 hittar du på http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001872/DFS_2005-08.pdf

 

6 kap. Särskilda bestämmelser för hållande av burfåglar

Allmänt om hållande av burfåglar

1 § Burfåglar ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp.

Detta gäller inte om deras behov av att vara tillsammans med andra fåglar

tillfredsställs genom kontakt med människor.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte heller om det finns särskilda

skäl.

2 § En burfågel får inte tjudras via en fotring. Ett koppel, som hanteras av en

människa, får dock tillfälligtvis fästas vid fågeln via en flygsele eller

motsvarande.

8 § Burfåglar ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö


Allmänna råd till 6 kap. 8 §

En för sysselsättning berikad miljö bör innehålla material och anordningar

att klättra, gunga och hoppa på, material eller föremål att gnaga på och plocka sönder eller foderanordningar som stimulerar

födosöksbeteende

 

9 § Burfåglar av arter som inte är enbart marklevande ska ha minst två rena

sittpinnar. Om flera fåglar hålls tillsammans ska det finnas sittpinnar i sådan

omfattning att alla fåglar kan sitta på pinne samtidigt utan att konkurrens eller

aggressivitet uppstår.


10 § Sittpinnarna ska vara av en grovlek som är anpassad till fågelns fotstorlek

och vara tillverkade av ett material som, utan att vara slipande, ger fågeln ett

tillräckligt fotfäste.


11 § Sittpinnarna ska vara placerade så att burens volym kan utnyttjas till

längsta möjliga flygsträcka och så att fåglarnas spillning inte förorenar mat,

vatten eller andra fåglar samt så att fåglarnas stjärtfjädrar inte annat än tillfälligtvis

kommer i kontakt med foder, vatten eller burgolv.


14 § Badande burfåglar ska ha rent badvatten. Fågelbadets utformning och djup

ska vara anpassat till fåglarnas storlek och art. Ett fågelbad får inte vara djupare

än att fåglarna bottnar.


17 § Om flera burfåglar hålls tillsammans ska alla, utan att hindras av varandra,

kunna nå fodret. Burfåglar med hög ämnesomsättning eller särskilda behov ska ha fri tillgång

till foder.

 

burmått.JPG

1) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet:

sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel och kinesisk dvärgvaktel.

2) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet:

undulat och dvärgpapegojor (Agapornis spp.).

3) Följande är exempel på fågel vars längd normalt ligger inom intervallet:

diamantduva.

4) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet:

nymfkakadua och skrattduva.

 

Måttet på fågeln tas från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. För änkor och vidafinkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock ska utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar.

Utrymmets bredd ska vara minst 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.

 

Artikeln är skapad av:  Aviendha

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2008-11-30 16:32 #1 av: zickan

Tackar jätte mycket för en bra artikel Skrattande

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2008-11-30 20:17 #2 av: Aviendha

http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001872/DFS_2005-08.pdf

Här är länken till L80, det missades att länka denna i texten ;)

Anmäl
2008-11-30 20:20 #3 av: Aviendha

Och jo, en del allmäna råd har jag tagit bort med, för att banta texten lite. Allmänna råd är inte lagstadgat vad jag vet om, men det är en stark rekomendation.

Sen tillkommer det ju allmänna saker utanför fågel-kapitlet, som reglerar vilja ljus, temperaturer och buller djur får utsättas för, men det finns ju som sagt om man läser den i fulltext.

Anmäl
2009-01-15 19:54 #5 av: Mizzi

Ååå tack nu förstår tom jag virrvarret FlörtSkrattande

Anmäl
2009-01-15 20:17 #6 av: zickan

:-). Skönt med en medarbetare som vet hur man ska tyda deras sida. hehe
Så sjukt svårt att hitta saker på deras hemsida. Förstår inte varför det ska vara så svårt att hitta det viktigaste. Som t.ex dessa bur mått.

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl